Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70037

Sist oppdatert: 2018-03-21 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 5 L (2017-2018), Innst. 175 L (2017-2018), Lovvedtak 44 (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i energiloven (tredje energimarkedspakke)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10532 22. mar 2018 Stor bokstav A. Ja 76% (73/96) 24% (23/96) 43% (73/169)
10533 22. mar 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 76% (73/96) 24% (23/96) 43% (73/169)
10534 22. mar 2018 Stor bokstav B. Ja 95% (86/91) 5% (5/91) 46% (78/169)