Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 70034

Sist oppdatert: 2018-03-21 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 4 S (2017-2018), Innst. 178 S (2017-2018)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10525 22. mar 2018 Utsettelsesforslag sakene 7, 8 og 9. Nei 24% (24/102) 76% (78/102) 40% (67/169)
10526 22. mar 2018 Forslag nr. 7 på vegne av R. Nei 20% (19/96) 80% (77/96) 43% (73/169)
10527 22. mar 2018 Forslag nr. 2 - 4 på vegne av Sp og SV. Nei 19% (18/96) 81% (78/96) 43% (73/169)
10528 22. mar 2018 Forslag nr. 5 på vegne av KrF. Nei 18% (17/96) 82% (79/96) 43% (73/169)
10529 22. mar 2018 Forslag nr. 6 på vegne av MDG. Nei 20% (19/96) 80% (77/96) 43% (73/169)
10530 22. mar 2018 Forslag nr. 1 på vegne av Sp og SV. Nei 25% (24/96) 75% (72/96) 43% (73/169)
10531 22. mar 2018 romertallene I og II. Ja 76% (73/96) 24% (23/96) 43% (73/169)