Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69925

Sist oppdatert: 2018-02-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:48 S (2017-2018), Innst. 122 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jette F. Christensen, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om studentombud

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10377 1. mar 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)