Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69914

Sist oppdatert: 2017-10-25 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Valgkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 25 S (2017-2018)

Beskrivelse: Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9855 26. okt 2017 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)