Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69903

Sist oppdatert: 2017-12-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 3 S (2017-2018), Innst. 88 S (2017-2018)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 94/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/55/EU om endring av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og forordning (EU) nr. 1024/2012 om forvaltningssamarbeidet gjennom informasjonssystemet for det indre marked («IMI-forordningen»)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10208 19. des 2017 Innstillingens tilråding Ja 82% (82/100) 18% (18/100) 41% (69/169)