Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69901

Sist oppdatert: 2018-02-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:44 S (2017-2018), Innst. 121 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jette F. Christensen, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om beredskapsteam for økt innsats mot mobbing

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10373 1. mar 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 49% (49/101) 51% (52/101) 40% (68/169)
10374 1. mar 2018 Romertall I. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)