Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69830

Sist oppdatert: 2017-12-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 17 S (2017-2018)

Beskrivelse: Svalbardbudsjettet 2018

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10132 14. des 2017 romertallene I, II, III, IV, V og VI. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)