Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10028 12. des 2017 Forslag nr. 21 på vegne av R. Nei 11% (11/102) 89% (91/102) 40% (67/169)
10029 12. des 2017 Forslag nr. 19 og 20 på vegne av SV. Nei 8% (8/103) 92% (95/103) 39% (66/169)
10030 12. des 2017 Forslag nr. 22 på vegne av SV. Nei 48% (49/103) 52% (54/103) 39% (66/169)
10031 12. des 2017 Forslag nr. 18 på vegne av SV og MDG. Nei 9% (9/103) 91% (94/103) 39% (66/169)
10032 12. des 2017 Forslag nr. 12, 13 og 15 - 17 på vegne av Sp. Nei 11% (11/101) 89% (90/101) 40% (68/169)
10033 12. des 2017 Forslag nr. 14 på vegne av Sp. Nei 17% (18/103) 83% (85/103) 39% (66/169)
10034 12. des 2017 Forslag nr. 11 på vegne av SV, V og MDG. Nei 13% (13/103) 87% (90/103) 39% (66/169)
10035 12. des 2017 Forslag nr. 10 på vegne av SV, V og MDG. Nei 24% (25/103) 76% (78/103) 39% (66/169)
10036 12. des 2017 Forslag nr. 4 på vegne av A. Nei 28% (29/103) 72% (74/103) 39% (66/169)
10037 12. des 2017 Forslag nr. 7 - 9 på vegne av A. Nei 35% (36/103) 65% (67/103) 39% (66/169)
10038 12. des 2017 Forslag nr. 5 og 6 på vegne av A. Nei 29% (30/103) 71% (73/103) 39% (66/169)
10039 12. des 2017 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av A og Sp. Nei 47% (48/103) 53% (55/103) 39% (66/169)
10040 12. des 2017 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og MDG. Nei 48% (49/103) 52% (54/103) 39% (66/169)
10041 12. des 2017 Rammeområde 21 med romertallene I - X Ja 52% (54/103) 48% (49/103) 39% (66/169)