Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10028 12. des 2017 Forslag nr. 21 på vegne av R. Nei 11% (11/102) 89% (91/102) 40% (67/169)
10029 12. des 2017 Forslag nr. 19 og 20 på vegne av SV. Nei 8% (8/103) 92% (95/103) 39% (66/169)
10030 12. des 2017 Forslag nr. 22 på vegne av SV. Nei 48% (49/103) 52% (54/103) 39% (66/169)
10031 12. des 2017 Forslag nr. 18 på vegne av SV og MDG. Nei 9% (9/103) 91% (94/103) 39% (66/169)
10032 12. des 2017 Forslag nr. 12, 13 og 15 - 17 på vegne av Sp. Nei 11% (11/101) 89% (90/101) 40% (68/169)
10033 12. des 2017 Forslag nr. 14 på vegne av Sp. Nei 17% (18/103) 83% (85/103) 39% (66/169)
10034 12. des 2017 Forslag nr. 11 på vegne av SV, V og MDG. Nei 13% (13/103) 87% (90/103) 39% (66/169)
10035 12. des 2017 Forslag nr. 10 på vegne av SV, V og MDG. Nei 24% (25/103) 76% (78/103) 39% (66/169)
10036 12. des 2017 Forslag nr. 4 på vegne av A. Nei 28% (29/103) 72% (74/103) 39% (66/169)
10037 12. des 2017 Forslag nr. 7 - 9 på vegne av A. Nei 35% (36/103) 65% (67/103) 39% (66/169)
10038 12. des 2017 Forslag nr. 5 og 6 på vegne av A. Nei 29% (30/103) 71% (73/103) 39% (66/169)
10039 12. des 2017 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av A og Sp. Nei 47% (48/103) 53% (55/103) 39% (66/169)
10040 12. des 2017 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og MDG. Nei 48% (49/103) 52% (54/103) 39% (66/169)
10041 12. des 2017 Rammeområde 21 med romertallene I - X Ja 52% (54/103) 48% (49/103) 39% (66/169)