Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69785

Sist oppdatert: 2018-02-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 5 (2017-2018), Innst. 105 S (2017-2018)

Beskrivelse: Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10360 1. mar 2018 Forslag nr. 12 på vegne av SV og MDG. Nei 14% (14/101) 86% (87/101) 40% (68/169)
10361 1. mar 2018 Forslag nr. 6 - 11 på vegne av SV. Nei 9% (9/101) 91% (92/101) 40% (68/169)
10362 1. mar 2018 Forslag nr. 3 - 5 på vegne av SV og V. Nei 13% (13/101) 87% (88/101) 40% (68/169)
10363 1. mar 2018 Forslag nr. 2 på vegne av SV, V og KrF. Nei 18% (18/101) 82% (83/101) 40% (68/169)
10364 1. mar 2018 Forslag nr. 1 på vegne av Sp, SV, V og KrF. Nei 29% (29/101) 71% (72/101) 40% (68/169)
10365 1. mar 2018 Romertall I. Ja 56% (57/101) 44% (44/101) 40% (68/169)
10366 1. mar 2018 Romertall II. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)