Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 69781

Sist oppdatert: 2017-12-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 23 S (2017-2018), Innst. 81 S (2017-2018)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2017 under Utanriksdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10133 14. des 2017 Forslag nr. 1 på vegne av A. Nei 49% (49/101) 51% (52/101) 40% (68/169)
10134 14. des 2017 romertallene I og II. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)