Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69775

Sist oppdatert: 2017-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 14 S (2017-2018), Innst. 74 S (2017-2018)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10109 13. des 2017 Romertall I. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)