Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69774

Sist oppdatert: 2017-12-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 20 S (2017-2018), unntatt kap. 925 og 927, Innst. 64 S (2017-2018)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9995 11. des 2017 Forslag nr. 1 på vegne av Sp. Nei 13% (13/100) 87% (87/100) 41% (69/169)
9996 11. des 2017 romertallene I, II, III, IV og V. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)