Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69770

Sist oppdatert: 2017-12-17 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 16 S (2017-2018), unntatt kap. 542, Innst. 87 S (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10176 18. des 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)