Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69765

Sist oppdatert: 2017-12-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 21 S (2017-2018), Innst. 80 S (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10195 19. des 2017 Romertallene I og II. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)