Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69764

Sist oppdatert: 2017-12-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 12 S (2017-2018), Innst. 83 S (2017-2018)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10136 14. des 2017 Forslag nr. 1 på vegne av Sp og SV. Nei 20% (20/101) 80% (81/101) 40% (68/169)
10137 14. des 2017 romertallene I, II og III. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)