Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69763

Sist oppdatert: 2017-12-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 2 S (2017-2018), Innst. 50 S (2017-2018)

Beskrivelse: Videreutviklingen av Hæren og Heimevernet - Landmaktproposisjon

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9917 5. des 2017 Forslag nr. 7 og 8 på vegne av R. Nei 1% (1/100) 99% (99/100) 41% (69/169)
9918 5. des 2017 Forslag nr. 6 på vegne av SV. Nei 7% (7/101) 93% (94/101) 40% (68/169)
9919 5. des 2017 Forslag nr. 5 på vegne av Sp. Nei 11% (11/101) 89% (90/101) 40% (68/169)
9920 5. des 2017 Forslag nr. 3 og 4 på vegne av Sp. Nei 13% (13/101) 87% (88/101) 40% (68/169)
9921 5. des 2017 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av Sp og SV. Nei 19% (19/101) 81% (82/101) 40% (68/169)
9922 5. des 2017 Romertall VII. Ja 99% (91/92) 1% (1/92) 46% (77/169)
9923 5. des 2017 romertallene II, III og IV. Ja 81% (82/101) 19% (19/101) 40% (68/169)
9924 5. des 2017 romertallene VI og X. Ja 89% (89/100) 11% (11/100) 41% (69/169)
9925 5. des 2017 Romertall IX. Ja 81% (82/101) 19% (19/101) 40% (68/169)
9926 5. des 2017 Romertall VIII. Ja 82% (82/100) 18% (18/100) 41% (69/169)
9927 5. des 2017 romertallene I og V. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)