Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69762

Sist oppdatert: 2017-12-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 28 S (2017-2018), Innst. 100 S (2017-2018)

Beskrivelse: Ny saldering av statsbudsjettet 2017

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10226 20. des 2017 romertallene I, II og III. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)