Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69760

Sist oppdatert: 2017-12-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 19 S (2017-2018), unntatt kap. 872, Innst. 76 S (2017-2018)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10061 12. des 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)