Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69758

Sist oppdatert: 2017-12-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 15 S (2017-2018), Innst. 85 S (2017-2018)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10154 15. des 2017 Det voteres alternativt mellom innstillingen romertall I kap. 2541 post 70 og kap. 2651 post 70 og forslag nr.1 fra H og FrP Nei 46% (46/101) 54% (55/101) 40% (68/169)
10155 15. des 2017 Det voteres alternativt mellom innstillingen romertall I kap. 2541 post 70 og kap. 2651 post 70 og forslag nr.1 fra H og FrP Ja 54% (55/101) 46% (46/101) 40% (68/169)
10156 15. des 2017 Resten av romertall I samt romertall II. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)