Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69755

Sist oppdatert: 2018-02-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:15 S (2017-2018), Innst. 113 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Tore Storehaug, Torhild Bransdal og Steinar Reiten om å innføre lærernorm, at nye kompetansekrav ikke gis tilbakevirkende kraft, og endre karakterkravet i matematikk for opptak til lærerutdanningen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10275 13. feb 2018 Forslag nr. 12 på vegne av SV. Nei 7% (7/98) 93% (91/98) 42% (71/169)
10276 13. feb 2018 Forslag nr. 11 på vegne av Sp. Nei 12% (12/98) 88% (86/98) 42% (71/169)
10277 13. feb 2018 Forslag nr. 10 på vegne av A. Nei 29% (29/99) 71% (70/99) 41% (70/169)
10278 13. feb 2018 Forslag nr. 9 på vegne av A. Nei 30% (30/99) 70% (69/99) 41% (70/169)
10279 13. feb 2018 Forslag nr. 6 og 7 på vegne av A og SV. Nei 35% (35/99) 65% (64/99) 41% (70/169)
10280 13. feb 2018 Forslag nr. 5 og 8 på vegne av A og SV. Nei 36% (36/99) 64% (63/99) 41% (70/169)
10281 13. feb 2018 Forslag nr. 4 på vegne av A og SV. Nei 35% (35/99) 65% (64/99) 41% (70/169)
10282 13. feb 2018 Forslag nr. 3 på vegne av A, Sp og SV. Nei 46% (46/99) 54% (53/99) 41% (70/169)
10283 13. feb 2018 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av A, Sp og SV. Nei 47% (47/99) 53% (52/99) 41% (70/169)
10284 13. feb 2018 romertallene I, II og III. Ja 82% (81/99) 18% (18/99) 41% (70/169)