Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10158 18. des 2017 Forslag nr. 21 på vegne av SV. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
10159 18. des 2017 Forslag nr. 22 - 27 på vegne av SV. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
10160 18. des 2017 Forslag nr. 28 på vegne av SV. Nei 48% (49/102) 52% (53/102) 40% (67/169)
10161 18. des 2017 Forslag nr. 18 - 20 på vegne av SV. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
10162 18. des 2017 Forslag nr. 17 på vegne av Sp. Nei 12% (12/102) 88% (90/102) 40% (67/169)
10163 18. des 2017 Forslag nr. 15 på vegne av Sp og SV. Nei 19% (19/102) 81% (83/102) 40% (67/169)
10164 18. des 2017 Forslag nr. 16 på vegne av Sp og SV. Nei 20% (20/102) 80% (82/102) 40% (67/169)
10165 18. des 2017 Forslag nr. 14 på vegne av A og SV. Nei 37% (38/102) 63% (64/102) 40% (67/169)
10166 18. des 2017 Forslag nr. 1 - 5 og 7 - 13 på vegne av A, Sp og SV. Nei 48% (49/102) 52% (53/102) 40% (67/169)
10167 18. des 2017 Stor bokstav A, romertall I Ja 52% (53/102) 48% (49/102) 40% (67/169)
10168 18. des 2017 Stor bokstav A, romertall X Ja 99% (100/101) 1% (1/101) 40% (68/169)
10169 18. des 2017 Stor bokstav A, romertellene II - IX og XI -XII Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
10170 18. des 2017 Stor bokstav B, romertall I Ja 52% (53/102) 48% (49/102) 40% (67/169)
10171 18. des 2017 Stor bokstav B, romertallene II - X Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
10172 18. des 2017 Stor bokstav C. Ja 52% (53/102) 48% (49/102) 40% (67/169)
10173 18. des 2017 Stor bokstav D, romertall I Ja 53% (54/102) 47% (48/102) 40% (67/169)
10174 18. des 2017 Stor bokstav D, romertall II Ja 58% (59/102) 42% (43/102) 40% (67/169)