Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10158 18. des 2017 Forslag nr. 21 på vegne av SV. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
10159 18. des 2017 Forslag nr. 22 - 27 på vegne av SV. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
10160 18. des 2017 Forslag nr. 28 på vegne av SV. Nei 48% (49/102) 52% (53/102) 40% (67/169)
10161 18. des 2017 Forslag nr. 18 - 20 på vegne av SV. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
10162 18. des 2017 Forslag nr. 17 på vegne av Sp. Nei 12% (12/102) 88% (90/102) 40% (67/169)
10163 18. des 2017 Forslag nr. 15 på vegne av Sp og SV. Nei 19% (19/102) 81% (83/102) 40% (67/169)
10164 18. des 2017 Forslag nr. 16 på vegne av Sp og SV. Nei 20% (20/102) 80% (82/102) 40% (67/169)
10165 18. des 2017 Forslag nr. 14 på vegne av A og SV. Nei 37% (38/102) 63% (64/102) 40% (67/169)
10166 18. des 2017 Forslag nr. 1 - 5 og 7 - 13 på vegne av A, Sp og SV. Nei 48% (49/102) 52% (53/102) 40% (67/169)
10167 18. des 2017 Stor bokstav A, romertall I Ja 52% (53/102) 48% (49/102) 40% (67/169)
10168 18. des 2017 Stor bokstav A, romertall X Ja 99% (100/101) 1% (1/101) 40% (68/169)
10169 18. des 2017 Stor bokstav A, romertellene II - IX og XI -XII Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
10170 18. des 2017 Stor bokstav B, romertall I Ja 52% (53/102) 48% (49/102) 40% (67/169)
10171 18. des 2017 Stor bokstav B, romertallene II - X Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
10172 18. des 2017 Stor bokstav C. Ja 52% (53/102) 48% (49/102) 40% (67/169)
10173 18. des 2017 Stor bokstav D, romertall I Ja 53% (54/102) 47% (48/102) 40% (67/169)
10174 18. des 2017 Stor bokstav D, romertall II Ja 58% (59/102) 42% (43/102) 40% (67/169)