Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10138 15. des 2017 Forslag nr. 8 på vegne av Sp. Nei 11% (11/101) 89% (90/101) 40% (68/169)
10139 15. des 2017 Forslag nr. 10 på vegne av Sp. Nei 19% (19/101) 81% (82/101) 40% (68/169)
10140 15. des 2017 Forslag nr. 9 på vegne av Sp. Nei 20% (20/101) 80% (81/101) 40% (68/169)
10141 15. des 2017 Forslag nr. 4 - 7 på vegne av Sp og SV. Nei 20% (20/101) 80% (81/101) 40% (68/169)
10142 15. des 2017 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av A og SV. Nei 38% (38/101) 62% (63/101) 40% (68/169)
10143 15. des 2017 Forslag nr. 12 på vegne av V. Ja 52% (53/101) 48% (48/101) 40% (68/169)
10144 15. des 2017 Forslag nr. 11 på vegne av A. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
10145 15. des 2017 Stor bokstav A romertall I, romertall III punkt 2 og 3, samt romertall og IX Ja 52% (51/98) 48% (47/98) 42% (71/169)
10146 15. des 2017 Stor bokstav A romertall VI Ja 81% (80/99) 19% (19/99) 41% (70/169)
10147 15. des 2017 Stor bokstav A romertall X. Ja 89% (89/100) 11% (11/100) 41% (69/169)
10148 15. des 2017 Stor bokstav A romertallene II, III punkt 1, 4 og 5, samt romertallene IV, V, VII og VIII. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
10149 15. des 2017 Stor bokstav B romertallene I, III og IV, VI - X, samt XIII - XVI Nei 46% (46/99) 54% (53/99) 41% (70/169)
10150 15. des 2017 Forslag nr. 13 på vegne av KrF. Ja 52% (53/101) 48% (48/101) 40% (68/169)
10151 15. des 2017 Stor bokstav B romertallene V og XII Ja 52% (53/101) 48% (48/101) 40% (68/169)
10152 15. des 2017 Stor bokstav B romertall II Ja 52% (53/101) 48% (48/101) 40% (68/169)
10153 15. des 2017 Stor bokstav B romertall XI Ja 57% (58/101) 43% (43/101) 40% (68/169)