Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10177 19. des 2017 Forslag nr. 47 på vegne av R. Nei 23% (23/101) 77% (78/101) 40% (68/169)
10178 19. des 2017 Forslag nr. 43 - 45 på vegne av SV. Nei 7% (7/101) 93% (94/101) 40% (68/169)
10179 19. des 2017 Forslag nr. 46 på vegne av SV. Nei 8% (8/100) 92% (92/100) 41% (69/169)
10180 19. des 2017 Forslag nr. 38 - 42 på vegne av Sp. Nei 12% (12/100) 88% (88/100) 41% (69/169)
10181 19. des 2017 Forslag nr. 30, 31 og 34 på vegne av Sp og SV. Nei 18% (18/100) 82% (82/100) 41% (69/169)
10182 19. des 2017 Forslag nr. 26 - 29, 32, 33 og 35 - 37 på vegne av Sp og SV. Nei 19% (19/100) 81% (81/100) 41% (69/169)
10183 19. des 2017 Forslag nr. 25 på vegne av Sp, SV og V. Nei 24% (24/100) 76% (76/100) 41% (69/169)
10184 19. des 2017 Forslag nr. 24 på vegne av A. Nei 30% (30/100) 70% (70/100) 41% (69/169)
10185 19. des 2017 Forslag nr. 22 og 23 på vegne av A og SV. Nei 37% (37/100) 63% (63/100) 41% (69/169)
10186 19. des 2017 Forslag nr. 19 på vegne av A og Sp. Nei 42% (42/100) 58% (58/100) 41% (69/169)
10187 19. des 2017 Forslag nr. 20 på vegne av A og Sp. Nei 47% (47/100) 53% (53/100) 41% (69/169)
10188 19. des 2017 Forslag nr. 21 på vegne av A og Sp. Nei 48% (48/100) 52% (52/100) 41% (69/169)
10189 19. des 2017 Forslag nr. 4, 8 og 9 på vegne av A, Sp og SV. Nei 47% (47/100) 53% (53/100) 41% (69/169)
10190 19. des 2017 Forslag nr. 1 - 3, 6, 7 og 10 - 18 på vegne av A, Sp og SV. Nei 48% (48/100) 52% (52/100) 41% (69/169)
10191 19. des 2017 Stor bokstav A. Romertall I Ja 52% (51/99) 48% (48/99) 41% (70/169)
10192 19. des 2017 Stor bokstav A. Romertall II til V Ja 98% (95/97) 2% (2/97) 43% (72/169)
10193 19. des 2017 Stor bokstav B. Romertall I Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
10194 19. des 2017 Stor bokstav B. Romertallene 2 og 3 Ja 55% (54/99) 45% (45/99) 41% (70/169)