Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10088 13. des 2017 Forslag nr. 13 på vegne av MDG. Nei 2% (2/103) 98% (101/103) 39% (66/169)
10089 13. des 2017 Forslag nr. 27 på vegne av MDG. Nei 2% (2/103) 98% (101/103) 39% (66/169)
10090 13. des 2017 Forslag nr. 26 på vegne av MDG. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
10091 13. des 2017 Forslag nr. 28 på vegne av SV. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
10092 13. des 2017 Forslag nr. 8 - 12 og 21 - 25 på vegne av SV og MDG. Nei 10% (10/102) 90% (92/102) 40% (67/169)
10093 13. des 2017 Forslag nr. 20 og 29 på vegne av Sp. Nei 11% (11/102) 89% (91/102) 40% (67/169)
10094 13. des 2017 Forslag nr. 7 på vegne av Sp. Nei 20% (20/102) 80% (82/102) 40% (67/169)
10095 13. des 2017 Forslag nr. 6 på vegne av Sp og MDG. Nei 13% (13/102) 87% (89/102) 40% (67/169)
10096 13. des 2017 Forslag nr. 18 og 19 på vegne av SV, KrF og MDG. Nei 14% (14/102) 86% (88/102) 40% (67/169)
10097 13. des 2017 Forslag nr. 4 og 5 på vegne av Sp, SV og MDG. Nei 20% (20/102) 80% (82/102) 40% (67/169)
10098 13. des 2017 Forslag nr. 17 på vegne av Sp, SV og MDG. Nei 49% (50/102) 51% (52/102) 40% (67/169)
10099 13. des 2017 Forslag nr. 3 på vegne av A. Nei 30% (31/102) 70% (71/102) 40% (67/169)
10100 13. des 2017 Forslag nr. 2 og 14 - 16 på vegne av A, SV og MDG. Nei 38% (39/102) 62% (63/102) 40% (67/169)
10101 13. des 2017 Forslag nr. 1 på vegne av H, FrP, V og KrF. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
10102 13. des 2017 Stor bokstav A romertall I Ja 51% (52/102) 49% (50/102) 40% (67/169)
10103 13. des 2017 Stor bokstav A romertallene 3, 7, 10 og 11 Ja 91% (89/98) 9% (9/98) 42% (71/169)
10104 13. des 2017 Stor bokstav A romertallene 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 til og med 16 Ja 98% (95/97) 2% (2/97) 43% (72/169)
10105 13. des 2017 Stor bokstav B romertall I Ja 51% (52/102) 49% (50/102) 40% (67/169)
10106 13. des 2017 Stor bokstav B romertallene 2 til og med 11 Ja 98% (98/100) 2% (2/100) 41% (69/169)
10107 13. des 2017 Stor bokstav C romertall 1 og 2, samt romertall 4 til og med 9 Nei 49% (49/101) 51% (52/101) 40% (68/169)
10108 13. des 2017 Stor bokstav C romertall 3 Nei 42% (42/101) 58% (59/101) 40% (68/169)