Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10088 13. des 2017 Forslag nr. 13 på vegne av MDG. Nei 2% (2/103) 98% (101/103) 39% (66/169)
10089 13. des 2017 Forslag nr. 27 på vegne av MDG. Nei 2% (2/103) 98% (101/103) 39% (66/169)
10090 13. des 2017 Forslag nr. 26 på vegne av MDG. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
10091 13. des 2017 Forslag nr. 28 på vegne av SV. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
10092 13. des 2017 Forslag nr. 8 - 12 og 21 - 25 på vegne av SV og MDG. Nei 10% (10/102) 90% (92/102) 40% (67/169)
10093 13. des 2017 Forslag nr. 20 og 29 på vegne av Sp. Nei 11% (11/102) 89% (91/102) 40% (67/169)
10094 13. des 2017 Forslag nr. 7 på vegne av Sp. Nei 20% (20/102) 80% (82/102) 40% (67/169)
10095 13. des 2017 Forslag nr. 6 på vegne av Sp og MDG. Nei 13% (13/102) 87% (89/102) 40% (67/169)
10096 13. des 2017 Forslag nr. 18 og 19 på vegne av SV, KrF og MDG. Nei 14% (14/102) 86% (88/102) 40% (67/169)
10097 13. des 2017 Forslag nr. 4 og 5 på vegne av Sp, SV og MDG. Nei 20% (20/102) 80% (82/102) 40% (67/169)
10098 13. des 2017 Forslag nr. 17 på vegne av Sp, SV og MDG. Nei 49% (50/102) 51% (52/102) 40% (67/169)
10099 13. des 2017 Forslag nr. 3 på vegne av A. Nei 30% (31/102) 70% (71/102) 40% (67/169)
10100 13. des 2017 Forslag nr. 2 og 14 - 16 på vegne av A, SV og MDG. Nei 38% (39/102) 62% (63/102) 40% (67/169)
10101 13. des 2017 Forslag nr. 1 på vegne av H, FrP, V og KrF. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
10102 13. des 2017 Stor bokstav A romertall I Ja 51% (52/102) 49% (50/102) 40% (67/169)
10103 13. des 2017 Stor bokstav A romertallene 3, 7, 10 og 11 Ja 91% (89/98) 9% (9/98) 42% (71/169)
10104 13. des 2017 Stor bokstav A romertallene 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 til og med 16 Ja 98% (95/97) 2% (2/97) 43% (72/169)
10105 13. des 2017 Stor bokstav B romertall I Ja 51% (52/102) 49% (50/102) 40% (67/169)
10106 13. des 2017 Stor bokstav B romertallene 2 til og med 11 Ja 98% (98/100) 2% (2/100) 41% (69/169)
10107 13. des 2017 Stor bokstav C romertall 1 og 2, samt romertall 4 til og med 9 Nei 49% (49/101) 51% (52/101) 40% (68/169)
10108 13. des 2017 Stor bokstav C romertall 3 Nei 42% (42/101) 58% (59/101) 40% (68/169)