Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69743

Sist oppdatert: 2017-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 10 S (2017-2018)

Beskrivelse: Statsbudsjettet 2018

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10087 13. des 2017 Rammeområde 14 med romertall I. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)