Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69736

Sist oppdatert: 2018-04-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:30 S (2017-2018), Innst. 202 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om å fase ut bruk av miljøgifter i forbrukerprodukter

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10544 5. apr 2018 Forslag nr. 1 - 6 på vegne av SV og MDG. Nei 8% (7/90) 92% (83/90) 47% (79/169)
10545 5. apr 2018 Innstillingens tilråding Ja 99% (87/88) 1% (1/88) 48% (81/169)