Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69734

Sist oppdatert: 2018-02-26 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:27 S (2017-2018), Innst. 130 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om å stanse tildeling av nye letetillatelser på norsk sokkel

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10343 27. feb 2018 Forslag nr. 3 på vegne av MDG. Nei 1% (1/101) 99% (100/101) 40% (68/169)
10344 27. feb 2018 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av SV og MDG. Nei 8% (8/101) 92% (93/101) 40% (68/169)
10345 27. feb 2018 Romertall I. Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)
10346 27. feb 2018 Romertall II. Ja 92% (93/101) 8% (8/101) 40% (68/169)