Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69731

Sist oppdatert: 2017-12-03 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018)

Beskrivelse: Statsbudsjettet 2018

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9889 4. des 2017 Forslag nr. 25 på vegne av R. Nei 1% (1/93) 99% (92/93) 45% (76/169)
9890 4. des 2017 Forslag nr. 26 på vegne av R. Nei 20% (20/102) 80% (82/102) 40% (67/169)
9891 4. des 2017 Forslag nr. 6, 7, 9, 13 og 16 på vegne av MDG. Nei 1% (1/103) 99% (102/103) 39% (66/169)
9892 4. des 2017 Forslag nr. 10 - 12, 19 - 21 og 24 på vegne av MDG. Nei 2% (2/103) 98% (101/103) 39% (66/169)
9893 4. des 2017 Forslag nr. 22 og 23 på vegne av MDG. Nei 8% (8/103) 92% (95/103) 39% (66/169)
9894 4. des 2017 Forslag nr. 15, 17 og 18 på vegne av MDG. Nei 9% (9/103) 91% (94/103) 39% (66/169)
9895 4. des 2017 Forslag nr. 8 på vegne av MDG. Nei 13% (13/103) 87% (90/103) 39% (66/169)
9896 4. des 2017 Forslag nr. 14 på vegne av MDG. Nei 19% (20/103) 81% (83/103) 39% (66/169)
9897 4. des 2017 Forslag nr. 5 på vegne av V. Nei 5% (5/102) 95% (97/102) 40% (67/169)
9898 4. des 2017 Forslag nr. 4 på vegne av SV. Nei 19% (20/103) 81% (83/103) 39% (66/169)
9899 4. des 2017 Forslag nr. 3 på vegne av SV. Nei 7% (7/103) 93% (96/103) 39% (66/169)
9900 4. des 2017 Forslag nr. 2 på vegne av Sp. Nei 11% (11/103) 89% (92/103) 39% (66/169)
9901 4. des 2017 Forslag nr. 1 på vegne av A. Nei 28% (29/103) 72% (74/103) 39% (66/169)
9902 4. des 2017 Romertall 1 Ja 52% (54/103) 48% (49/103) 39% (66/169)
9903 4. des 2017 Romertall 2 Ja 71% (73/103) 29% (30/103) 39% (66/169)
9904 4. des 2017 romertallene 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 31, 32, 33, 36, 38 og 39. Ja 72% (74/103) 28% (29/103) 39% (66/169)
9905 4. des 2017 romertallene 8 og 22 Ja 71% (73/103) 29% (30/103) 39% (66/169)
9906 4. des 2017 romertallene 12, 35 og 37 Ja 65% (67/103) 35% (36/103) 39% (66/169)
9907 4. des 2017 romertallene 21, 24, 25, 34 og 40. Ja 61% (63/103) 39% (40/103) 39% (66/169)
9908 4. des 2017 Romertall 17 Ja 71% (73/103) 29% (30/103) 39% (66/169)
9909 4. des 2017 Romertall 26 Ja 53% (54/102) 47% (48/102) 40% (67/169)
9910 4. des 2017 Romertall 28. Ja 54% (56/103) 46% (47/103) 39% (66/169)
9911 4. des 2017 Romertallene 30 og 41. Ja 61% (62/102) 39% (40/102) 40% (67/169)
9912 4. des 2017 Romertall 42. Ja 72% (74/103) 28% (29/103) 39% (66/169)
9913 4. des 2017 romertallene 4 og 29 Ja 52% (54/103) 48% (49/103) 39% (66/169)
9914 4. des 2017 Romertall 43. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)