Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10042 12. des 2017 Forslag nr. 10 på vegne av SV og MDG. Nei 8% (8/103) 92% (95/103) 39% (66/169)
10043 12. des 2017 Forslag nr. 9 på vegne av Sp. Nei 11% (11/103) 89% (92/103) 39% (66/169)
10044 12. des 2017 Forslag nr. 7 og 8 på vegne av Sp. Nei 12% (12/103) 88% (91/103) 39% (66/169)
10045 12. des 2017 Forslag nr. 6 på vegne av Sp. Nei 17% (18/103) 83% (85/103) 39% (66/169)
10046 12. des 2017 Forslag nr. 5 på vegne av A. Nei 28% (29/103) 72% (74/103) 39% (66/169)
10047 12. des 2017 Forslag nr. 4 på vegne av A og MDG. Nei 37% (38/103) 63% (65/103) 39% (66/169)
10048 12. des 2017 Forslag nr. 3 på vegne av A og Sp. Nei 47% (48/103) 53% (55/103) 39% (66/169)
10049 12. des 2017 Forslag nr. 2 på vegne av A, Sp og MDG. Nei 48% (49/103) 52% (54/103) 39% (66/169)
10050 12. des 2017 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp, SV og MDG. Nei 48% (49/103) 52% (54/103) 39% (66/169)
10051 12. des 2017 Stor bokstav A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L og M. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
10052 12. des 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
10053 12. des 2017 Stor bokstav N. Ja 52% (54/103) 48% (49/103) 39% (66/169)