Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69723

Sist oppdatert: 2018-02-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:18 S (2017-2018), Innst. 114 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Lill Fagerås og Solfrid Lerbrekk om profittfri barnehage

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10285 13. feb 2018 Forslag nr. 10 på vegne av R. Nei 7% (7/99) 93% (92/99) 41% (70/169)
10286 13. feb 2018 Forslag nr. 8 på vegne av SV. Nei 7% (7/99) 93% (92/99) 41% (70/169)
10287 13. feb 2018 Forslag nr. 9 på vegne av SV. Nei 8% (8/99) 92% (91/99) 41% (70/169)
10288 13. feb 2018 Forslag nr. 7 på vegne av Sp. Nei 13% (13/99) 87% (86/99) 41% (70/169)
10289 13. feb 2018 Forslag nr. 6 på vegne av Sp og SV. Nei 17% (17/99) 83% (82/99) 41% (70/169)
10290 13. feb 2018 Forslag nr. 5 på vegne av A. Nei 36% (36/99) 64% (63/99) 41% (70/169)
10291 13. feb 2018 Forslag nr. 3 på vegne av A, SV og KrF. Ja 53% (52/99) 47% (47/99) 41% (70/169)
10292 13. feb 2018 Forslag nr. 4 på vegne av A og KrF. Ja 53% (52/99) 47% (47/99) 41% (70/169)
10293 13. feb 2018 Forslag nr. 1 på vegne av H, FrP og V. Nei 48% (48/99) 52% (51/99) 41% (70/169)
10294 13. feb 2018 Forslag nr. 2 på vegne av A, Sp og SV. Nei 47% (47/99) 53% (52/99) 41% (70/169)
10295 13. feb 2018 Innstillingens tilråding Ja 94% (91/97) 6% (6/97) 43% (72/169)