Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 69720

Sist oppdatert: 2018-02-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:22 S (2017-2018), Innst. 104 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Petter Eide om å stanse eksport av våpen og forsvarsmateriell og flerbruksvarer til landene som intervenerer i Jemen, og ta initiativer for å ansvarliggjøre partene i krigen for brudd på humanitærretten og eventuelle krigsforbrytelser

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10367 1. mar 2018 Forslag nr. 6 på vegne av SV. Nei 9% (9/101) 91% (92/101) 40% (68/169)
10368 1. mar 2018 Forslag nr. 4 og 5 på vegne av SV og KrF. Nei 14% (14/101) 86% (87/101) 40% (68/169)
10369 1. mar 2018 Forslag nr. 3 på vegne av SV og V. Nei 13% (13/101) 87% (88/101) 40% (68/169)
10370 1. mar 2018 Forslag nr. 2 på vegne av SV, V og KrF. Nei 18% (18/101) 82% (83/101) 40% (68/169)
10371 1. mar 2018 Forslag nr. 1 på vegne av Sp, SV, V og KrF. Nei 29% (29/101) 71% (72/101) 40% (68/169)
10372 1. mar 2018 Innstillingens tilråding Ja 90% (83/92) 10% (9/92) 46% (77/169)