Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69647

Sist oppdatert: 2018-03-21 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 144 S (2017-2018)

Beskrivelse: Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2017

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10522 22. mar 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)