Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69480

Sist oppdatert: 2017-11-27 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 171 S (2016-2017), Innst. 35 S (2017-2018)

Beskrivelse: Finansiering av fv 33 på strekningene Skardtjernet - Tonsvatnet og Bjørgokrysset - Nedre Øydgarden i Oppland

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9876 28. nov 2017 Innstillingens tilråding Ja 99% (101/102) 1% (1/102) 40% (67/169)