Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69456

Sist oppdatert: 2018-03-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 166 S (2016-2017), Innst. 145 S (2017-2018)

Beskrivelse: Samtykke til godtaking av direktiv (EU) 2017/853 om kontroll med erverv og innehav av våpen (vidareutvikling av Schengen-regelverket)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10423 8. mar 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (91/91) 0% (0/91) 46% (78/169)