Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69455

Sist oppdatert: 2018-03-05 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 169 L (2016-2017), Innst. 151 L (2017-2018), Lovvedtak 32 (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10393 6. mar 2018 Forslag nr. 13 på vegne av SV. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
10394 6. mar 2018 Forslag nr. 14 på vegne av SV. Nei 8% (8/102) 92% (94/102) 40% (67/169)
10395 6. mar 2018 Forslag nr. 9 - 12 på vegne av Sp. Nei 13% (13/102) 87% (89/102) 40% (67/169)
10396 6. mar 2018 Forslag nr. 8 på vegne av SV og KrF. Nei 14% (14/102) 86% (88/102) 40% (67/169)
10397 6. mar 2018 Forslag nr. 5 og 6 på vegne av Sp og SV. Nei 19% (19/101) 81% (82/101) 40% (68/169)
10398 6. mar 2018 Forslag nr. 3, 4 og 7 på vegne av Sp og SV. Nei 21% (21/102) 79% (81/102) 40% (67/169)
10399 6. mar 2018 Forslag nr. 2 på vegne av Sp, SV og KrF. Nei 25% (25/102) 75% (77/102) 40% (67/169)
10400 6. mar 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A og KrF. Nei 40% (41/102) 60% (61/102) 40% (67/169)
10401 6. mar 2018 Stor bokstav A romertall I § 4-16 nytt siste punktum Ja 93% (88/95) 7% (7/95) 44% (74/169)
10402 6. mar 2018 Stor bokstav A romertall I § 9-1 første ledd nytt annet punktum Ja 89% (87/98) 11% (11/98) 42% (71/169)
10403 6. mar 2018 Stor bokstav A romertall I § 6-4 første ledd bokstav a og c Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
10404 6. mar 2018 Stor bokstav A romertall I Ny § 1-5 Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
10405 6. mar 2018 Stor bokstav A romertall I § 4-22 tredje ledd Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
10406 6. mar 2018 Stor bokstav A romertall II til og med VIII, samt X og XI, samtlige romertall gjelder for andre ledd bokstav c Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
10407 6. mar 2018 Resten av stor bokstav A, samt stor bokstav B. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
10408 6. mar 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)