Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69454

Sist oppdatert: 2018-02-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 170 L (2016-2017), Innst. 120 L (2017-2018), Lovvedtak 28 (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i barnehageloven (krav til norskspråklig kompetanse)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10375 1. mar 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
10376 1. mar 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)