Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69453

Sist oppdatert: 2018-03-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 165 L (2016-2017), Innst. 146 L (2017-2018), Lovvedtak 34 (2017-2018)

Beskrivelse: Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10414 8. mar 2018 Forslag nr. 3 og 4 på vegne av Sp. Nei 13% (11/88) 88% (77/88) 48% (81/169)
10415 8. mar 2018 Forslag nr. 2 på vegne av A og Sp. Nei 40% (36/89) 60% (53/89) 47% (80/169)
10416 8. mar 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A og FrP. Ja 55% (50/91) 45% (41/91) 46% (78/169)
10417 8. mar 2018 Det voteres alternativt mellom innstillingen § 30 femte ledd og forslag nr..5 fra Sp Ja 85% (74/87) 15% (13/87) 49% (82/169)
10418 8. mar 2018 Det voteres alternativt mellom innstillingen § 30 femte ledd og forslag nr..5 fra Sp Nei 15% (13/87) 85% (74/87) 49% (82/169)
10419 8. mar 2018 § 11 første ledd, § 26 tredje ledd og § 41 første ledd nr. 11 Ja 92% (82/89) 8% (7/89) 47% (80/169)
10420 8. mar 2018 § 12 fjerde ledd nr. 2 Ja 100% (91/91) 0% (0/91) 46% (78/169)
10421 8. mar 2018 Samtlige gjenstående paragrafer Ja 100% (91/91) 0% (0/91) 46% (78/169)
10422 8. mar 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (91/91) 0% (0/91) 46% (78/169)