Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69422

Sist oppdatert: 2017-11-27 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 164 S (2016-2017), Innst. 34 S (2017-2018)

Beskrivelse: Finansiering av Nordhordlandspakken i Hordaland

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9875 28. nov 2017 Innstillingens tilråding Ja 99% (100/101) 1% (1/101) 40% (68/169)