Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69421

Sist oppdatert: 2017-12-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 163 S (2016-2017), Innst. 48 S (2017-2018)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Norge og Sveits til endring av virkningstidspunktet i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9935 5. des 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)