Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69391

Sist oppdatert: 2017-12-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 168 L (2016-2017), Innst. 58 L (2017-2018), Lovvedtak 13 (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10025 11. des 2017 Stor bokstav A romertall I og II Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)
10026 11. des 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)
10027 11. des 2017 Stor bokstav B. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)