Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 69390

Sist oppdatert: 2018-03-05 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 167 L (2016-2017), Innst. 150 L (2017-2018), Lovvedtak 31 (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i barnelova og straffeloven mv. (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10391 6. mar 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
10392 6. mar 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)