Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69377

Sist oppdatert: 2018-03-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 161 L (2016-2017), Innst. 147 L (2017-2018), Lovvedtak 35 (2017-2018)

Beskrivelse: Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10424 8. mar 2018 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 7% (6/91) 93% (85/91) 46% (78/169)
10425 8. mar 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (91/91) 0% (0/91) 46% (78/169)
10426 8. mar 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (91/91) 0% (0/91) 46% (78/169)