Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69224

Sist oppdatert: 2018-03-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 43 (2016-2017), Innst. 171 S (2017-2018)

Beskrivelse: Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2016

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10444 15. mar 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)