Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69221

Sist oppdatert: 2018-03-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 156 L (2016-2017), Innst. 172 L (2017-2018), Lovvedtak 38 (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i utlendingsloven (politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10445 15. mar 2018 Forslag nr. 2 på vegne av SV og KrF. Nei 20% (20/99) 80% (79/99) 41% (70/169)
10446 15. mar 2018 Alternativ votering mellom innstillingens romertall I og forslag nr..1 fra SV og KrF Ja 84% (82/98) 16% (16/98) 42% (71/169)
10447 15. mar 2018 Alternativ votering mellom innstillingens romertall I og forslag nr..1 fra SV og KrF Nei 16% (16/98) 84% (82/98) 42% (71/169)
10448 15. mar 2018 Romertall II Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
10449 15. mar 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)