Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69219

Sist oppdatert: 2017-12-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 160 L (2016-2017), Innst. 46 L (2017-2018), Lovvedtak 5 (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9930 5. des 2017 Forslag nr. 1 på vegne av MDG. Nei 9% (9/101) 91% (92/101) 40% (68/169)
9931 5. des 2017 Romertall I§§ 3-1, 3-2b og 3-3, samt romertall II § 5-5 Ja 91% (92/101) 9% (9/101) 40% (68/169)
9932 5. des 2017 Resten av romertall I og II, samt romertallene III - VI Ja 99% (99/100) 1% (1/100) 41% (69/169)
9933 5. des 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 99% (99/100) 1% (1/100) 41% (69/169)