Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69218

Sist oppdatert: 2018-03-05 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 159 L (2016-2017), Innst. 137 L (2017-2018), Lovvedtak 29-30 (2017-2018)

Beskrivelse: Lov om Bankenes sikringsfond og lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10380 6. mar 2018 Forslag nr. 8 og 9 på vegne av Sp. Nei 12% (12/98) 88% (86/98) 42% (71/169)
10381 6. mar 2018 Forslag nr. 5 - 7 på vegne av Sp og R. Nei 12% (12/102) 88% (90/102) 40% (67/169)
10382 6. mar 2018 Forslag nr. 4 på vegne av Sp og MDG. Nei 12% (12/102) 88% (90/102) 40% (67/169)
10383 6. mar 2018 Forslag nr. 3 på vegne av Sp, SV og R. Nei 19% (19/102) 81% (83/102) 40% (67/169)
10384 6. mar 2018 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av Sp, SV og R. Nei 20% (20/102) 80% (82/102) 40% (67/169)
10385 6. mar 2018 Stor bokstav A og B. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
10386 6. mar 2018 Lovenes overskrift og lovene i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)