Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69217

Sist oppdatert: 2017-12-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 158 L (2016-2017), Innst. 47 L (2017-2018), Lovvedtak 4 (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i eiendomsmeglingsloven (forenklinger)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9928 5. des 2017 Innstillingens tilråding Ja 99% (98/99) 1% (1/99) 41% (70/169)
9929 5. des 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 99% (93/94) 1% (1/94) 44% (75/169)