Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69216

Sist oppdatert: 2018-02-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 44 (2016-2017), Innst. 92 S (2017-2018)

Beskrivelse: Noregs deltaking i den 71. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10271 8. feb 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)