Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69170

Sist oppdatert: 2018-05-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 41 (2016-2017), Innst. 253 S (2017-2018)

Beskrivelse: Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10701 3. mai 2018 Forslag nr. 71 på vegne av Sp. Nei 11% (11/99) 89% (88/99) 41% (70/169)
10702 3. mai 2018 Forslag nr. 70 på vegne av A, Sp og SV. Nei 47% (47/100) 53% (53/100) 41% (69/169)
10703 3. mai 2018 Forslag nr. 66 - 69 på vegne av SV. Nei 8% (8/100) 92% (92/100) 41% (69/169)
10704 3. mai 2018 Forslag nr. 65 på vegne av A, Sp, SV og MDG. Nei 47% (47/99) 53% (52/99) 41% (70/169)
10705 3. mai 2018 Forslag nr. 59 og 62 - 64 på vegne av MDG. Nei 3% (3/100) 97% (97/100) 41% (69/169)
10706 3. mai 2018 Forslag nr. 61 på vegne av MDG. Nei 8% (8/100) 92% (92/100) 41% (69/169)
10707 3. mai 2018 Forslag nr. 60 på vegne av MDG. Nei 2% (2/100) 98% (98/100) 41% (69/169)
10708 3. mai 2018 Forslag nr. 58 på vegne av SV. Nei 7% (7/100) 93% (93/100) 41% (69/169)
10709 3. mai 2018 Forslag nr. 44 - 57 på vegne av SV og MDG. Nei 8% (8/100) 92% (92/100) 41% (69/169)
10710 3. mai 2018 Forslag nr. 43 på vegne av Sp. Nei 11% (11/100) 89% (89/100) 41% (69/169)
10711 3. mai 2018 Forslag nr. 42 på vegne av Sp. Nei 12% (12/100) 88% (88/100) 41% (69/169)
10712 3. mai 2018 Forslag nr. 37 - 41 på vegne av Sp, SV og MDG. Nei 19% (19/100) 81% (81/100) 41% (69/169)
10713 3. mai 2018 Forslag nr. 36 på vegne av A. Nei 30% (30/100) 70% (70/100) 41% (69/169)
10714 3. mai 2018 Forslag nr. 35 på vegne av A og MDG. Nei 30% (30/100) 70% (70/100) 41% (69/169)
10715 3. mai 2018 Forslag nr. 12 - 34 på vegne av A, SV og MDG. Nei 37% (37/100) 63% (63/100) 41% (69/169)
10716 3. mai 2018 Forslag nr. 11 på vegne av A og Sp. Nei 40% (40/100) 60% (60/100) 41% (69/169)
10717 3. mai 2018 Forslag nr. 10 på vegne av A og Sp. Nei 42% (42/100) 58% (58/100) 41% (69/169)
10718 3. mai 2018 Forslag nr. 9 på vegne av A og Sp. Nei 48% (48/100) 52% (52/100) 41% (69/169)
10719 3. mai 2018 Forslag nr. 7 og 8 på vegne av A, Sp og MDG. Nei 48% (48/100) 52% (52/100) 41% (69/169)
10720 3. mai 2018 Forslag nr. 5 på vegne av A, Sp og SV. Nei 47% (47/100) 53% (53/100) 41% (69/169)
10721 3. mai 2018 Forslag nr. 4 og 6 på vegne av A, Sp og SV. Nei 48% (48/100) 52% (52/100) 41% (69/169)
10722 3. mai 2018 Forslag nr. 3 på vegne av H, FrP, V og KrF. Ja 98% (97/99) 2% (2/99) 41% (70/169)
10723 3. mai 2018 Forslag nr. 1 på vegne av H, FrP, V og KrF. Ja 98% (96/98) 2% (2/98) 42% (71/169)
10724 3. mai 2018 Forslag nr. 2 på vegne av H, FrP, V og KrF. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
10725 3. mai 2018 Forslag nr. 72 på vegne av MDG. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
10726 3. mai 2018 romertallene I, II, III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXXI, XXXII og XXXIII. Nei 49% (49/100) 51% (51/100) 41% (69/169)
10727 3. mai 2018 romertallene VII, VIII, IX, X, XI, XVIII, XIX, XXVIII, XXIX og XXX. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
10728 3. mai 2018 Romertall XXXIV. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)