Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69168

Sist oppdatert: 2018-02-26 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 153 L (2016-2017), Innst. 103 L (2017-2018), Lovvedtak 27 (2017-2018)

Beskrivelse: Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10314 27. feb 2018 Stor bokstav A. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
10315 27. feb 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
10316 27. feb 2018 Stor bokstav B. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)